Avelox kullanım talimatları

Avelox ilacını almadan önce kullanım talimatlarını, uygulama yöntemlerini ve dozajını ve ayrıca Avelox ilacı ile ilgili diğer yararlı bilgileri dikkatle okumanız gerektiğini lütfen unutmayın.

"Hastalıklar Ansiklopedisi" sitesinde, gerekli tüm bilgileri bulacaksınız: kullanım talimatları, dozaj, kontrendikasyonlar ve daha önce bu ilaçları kullanmış hastaların yorumları.

Avelox - Kompozisyon ve serbest bırakma şekli

Avelox kaplı tabletler:

1 tablet moksifloksasin (hidroklorür formunda) 400 mg
5 veya 7 adet kutu içinde 1 adet blister veya 5 adet için 2 kutu içinde blister.

İnfüzyon için Avelox çözümü:

1 flakon, moksifloksasin (hidroklorür formunda) 400 mg
Diğer bileşenler: sodyum klorür, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, su d / ve.
Kutuda 250 ml -1 şişe.

İnfüzyon için Avelox çözümü:

1 paketi, moksifloksasin (hidroklorür formunda) 400 mg
Diğer bileşenler: sodyum klorür, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, su d / ve.
250 ml - poliolefin torbalar (1) - kutuda folyo (12) ile laminatlanmış polietilen torbalar.

Avelox - Farmakolojik etki

Avelox , bir grup fluorokinolondan oldukça etkili bir antibakteriyel ilaçtır. Bakterisid etkisi vardır. Etki mekanizması bakteriyel topoizomeraz II ve IV'ün inhibisyonundan kaynaklanmaktadır, bu da mikrobiyal bir hücreden DNA sentezinin ihlaline neden olmaktadır. In vitro olarak ilaç, gram negatif ve gram pozitif bakteriler, mikoplazmalar, klamidya, üreaplasma, lejyonella, anaerobik patojenlere karşı aktiftir. Beta laktam ve makrolid antibiyotiklere dirençli bakterilere karşı etkilidir.

Streptococcus pneumoniae (penisilin ve makrolidlere direnç gösteren suşlar dahil), Streptococcus pyogenes (A grubu), Streptococcus öğütülmüş, Streptococcus mitis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı suşlar dahil), Staphylococcus cohnii, Staphylococcus epidermidis (metisiline duyarlı suşlar dahil), Staphylococcus hemolitik, Staphylococcus hominis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus simulans, Corynebacterium difteri; Gram-negatif aerobik bakteriler: Haemophilus influenzae (Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (suşları üreten ve üretmeyen beta-laktamazlar dahil)), Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Bordetella pertussis, Klebsiella oxytoca, Enterobacter aerogenes, Enterobacter aglomerans, Enterobacter intermedius, Enterobacter sakazaki, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri, Providencia stuartii; anaerobik bakteriler: Bacteroides distasonis, Bacteroides eggerthii, Bacteroides fragilis, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicronron, Bacteroides üniformis, Fusobacterium spp., Porphyromonas spp. (Porphyromonas anaerobius, Porphyromonas asaccharolyticus, Porphyromonas magnus dahil), Prevotella spp., Propionibacterium spp., Clostridium perfringens, Clostridium ramosum; Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Coxiella burnettii. Moksifloksasin, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia'ya karşı daha az aktiftir.

Penisilinler, sefalosporinler, aminoglikozitler, makrolidler ve tetrasiklinlere karşı direnç gelişmesine yol açan mekanizmalar, moksifloksasinin antibakteriyel etkileşimini engellememektedir. Bu antibakteriyel ilaç grupları ile moksifloksasin arasındaki çapraz direnç not edilmemiştir. Direnç gelişiminin genel frekansı çok düşüktür (10-7-10-10). Moksifloksasin direnci, çoklu mutasyonlarla yavaş gelişir.

Kinolonlara karşı çapraz dirençli vakalar var. Bununla birlikte, diğer quinolonlara dirençli bazı gram-pozitif ve anaerobik mikroorganizmalar moksifloksasine duyarlıdır.

Avelox - Kullanım Endikasyonları

Preparatlara duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyöz-iltihaplı hastalıklar:

- kronik bronşitin alevlenmesi;

- toplum kökenli pnömoni;

- Akut sinüzit;

- cilt ve yumuşak dokuların enfeksiyonları.

Avelox - Doz ve Yönetim

Avelox içeride ve IV'de günde 1 kez 400 mg olarak reçete edilir.

Oral ve / veya indüksiyon ile tedavi süresi, enfeksiyon şiddeti ve klinik etkiyle belirlenir ve şu şekildedir: 5 gün süren kronik bronşit alevlenmesiyle, toplumdan edinilen pnömoni 7-14 gün (ilk IV, daha sonra içeride), akut sinüzit ve enfeksiyonlarla cilt ve yumuşak dokular - 7 gün.

Avelox ile tedavinin süresi en fazla 14 gün olabilir.

Avelox - Yan etkiler

Gastrointestinal yolun parçası: karın ağrısı, mide bulantısı, ishal, kusma, dispepsi , karaciğer fonksiyon testlerinin ihlalidir. Diğer yan etkiler önemli ölçüde daha azdı.

Kardiyovasküler sistemden: taşikardi , periferik ödem, yüksek tansiyon ve kalp atışı, göğüs ağrısı.

Kas iskelet sisteminden: sırtta ağrı, eklem ağrısı, miyalji.

Sinir sisteminden: uykusuzluk, baş dönmesi , sinirlilik, uyuşukluk, kaygı, titreme, parestezi, konfüzyon, depresyon , asteni, genel rahatsızlık hissi.

Alerjik reaksiyonlar: kızarıklıklar, kaşıntı, ürtiker .

Duyu organlarından: ambliyopi, tad bozuklukları.

Genital drenaj sisteminden: vajinal kandidiyaz , vajinit .

Avelox - Kontrendikasyonları

- Gebelik ;

- emzirme (emzirme);

- 18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler;

- moksifloksasin ve ilacın diğer bileşenleri aşırı duyarlılığı.

Dikkatle - santral sinir sistemi hastalıkları (merkezi sinir sistemini etkilediğinden şüphelenilen hastalıklar dahil), konvülsif nöbetlerin ortaya çıkmasına yatkınlık ve konvulsif hazırlık eşiğini düşürme, QT aralığının uzatılması, hipokalemi , bradikardi , akut miyokardiyal iskemi, eş zamanlı uyuşturucu alımı, QT aralığının uzatılması ve Sınıf I ve Sınıf III antiaritmik ajanların ciddi hepatik yetmezliği.

Avelox - Özel talimatlar

İlaç, Ia ve II sınıfı antiaritmik ilaçların, kortikosteroidlerin yanı sıra, konvülsif nöbetlerin ortaya çıkmasına yatkınlık gösteren, CNS hastalığı öyküsü olan, karaciğer fonksiyonunun şiddetli ihlallerine, QT aralığının uzamasının sendromuna karşı dikkatli bir şekilde reçete edilir.

Avelox - Diğer ilaçlarla etkileşim

Avellox ve antasidler, mineraller ve vitamin-mineral komplekslerinin içe doğru birlikte uygulanması, bu müstahzarlarda bulunan polivalan katyonlarla birlikte şelat komplekslerinin oluşması ve dolayısıyla kan plazmasında moksifloksasin konsantrasyonunun düşürülmesi nedeniyle moksifloksasinin emilimini bozabilir. Bu bağlamda, kalsiyum, magnezyum, alüminyum, demir içeren ilaçlar, Avelox'un oral uygulamasından en az 4 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

Farmasötik etkileşim

Moksifloksasinin infüzyon çözeltisi, aşağıdaki infüzyon çözeltileri ile uyumlu değildir: sodyum klorür çözeltisi% 10, sodyum klorür çözeltisi% 20, sodyum bikarbonat çözeltisi% 4.2, sodyum bikarbonat çözeltisi% 8.4.

Avelox'un analogları

Aktif madde için analoglar: Pleviloks, Vigamoks, Moksifloksasin, Moksin, Mossimak.

Farmakolojik gruptaki analoglar: Abaktal, Alzipro, Vigamoks, Gatispan, Glevo, Zanotsin, Zofloks, Quipro, Levoleth R, Levofloksasin, Lomefloxacin, Microflox, Nevigramon, Negram, Nolisin, Norbaktin, Norfloxacin, Oflox, Ofloxacin, Oflotsid, Palin, Pefloxacin, Recipro, Siflox, Tavanic, Uniflox, Aktif, Florasit, Haileflex, Ciprobai, Ciprolet, Siprofloksasin, Cyphran, Eleflox, Unicpeph, Utibit

Depolama koşulları

25 ° C'den yüksek olmayan bir sıcaklıkta, çocukların ulaşamayacağı ışıktan koruyarak kuru bir yerde saklayın.

Tabletlerin raf ömrü 5 yıldır; çözüm - 3 yıl. Uygun çözücülerle seyreltildikten sonra, Avelox çözeltisi oda sıcaklığında 24 saat sabit kalır.