Karsinoid: hastalığın belirtileri ve tedavisi

карциноид Karsinoid (nevrokarsinom, karsinoid sendrom, argentafinom), nadir görülen, hormon aktif bir tümör olup, kanser benzeri yapıdadır. Gruba bir çember olarak aittir. Çoğu durumda, bu tümörler iyi huyludur, ancak metastaz yapabilme kabiliyeti ile - çok ciddi komplikasyonlara neden olurlar.

Bu tümör esasen gastrointestinal sistemde lokalizedir: apendikste kaydedilen olguların% 80'inde kalan vakalar bağırsaklar, mide, safra kesesi ve pankreasta görülür. Nadiren, yumurtalık, karaciğer, bronş ve diğer organlarda bir tümör oluşur. Karsinoid boyutu 0,1 cm ila 2 cm arasında değişir, bazı durumlarda çapları 6 ila 8 cm arasında olabilir. Yapısında, tümör sarı-gri renkte yoğun bir elastik tutarlılığa sahiptir. Bu hastalığın en belirgin belirtisi, argentafin granüllerinin sitoplazmasında ve çift difraksiyonlu lipidlerin hücrelerinde bulunmasıdır.

Ayrıca, karsinoidin belirgin bir özelliği tümörün yavaş büyümesidir. Metastazlar, hastalığın ilerleyen aşamalarında görülür (bildirilen olguların yaklaşık% 40'ı), istisna K. apendiks olup, nadiren metastaz yapar

nedenleri

Diğer ve diğer tümörlerde olduğu gibi, bu hastalığın başlangıcının nedenleri bugüne kadar tam olarak anlaşılamamıştır. Birçok semptom, tümörün hormonal etkinliğinden kaynaklanır. Çok sayıda laboratuar çalışmasının sonuçlarına dayanarak, histamin, serotonin, bradikinin, lisilbadisin ve prostaglandinlerin tümör hücrelerinin artmış salınımı gösterildi.

Klinik olarak, hastalık işleyen ve işlevsiz karsinoid olarak ikiye ayrılır. Bir disfonksiyonel kanserin bir özelliği, yeterince uzun bir süre asemptomatik olabilmesidir

semptomlar

Bu hastalığın seyri ve belirtileri, tümörün kendisinin ve hormonal etkinliğinin neden olduğu lokal semptomların bir kombinasyonu. Lokal tezahürler arasında şunlar sayılabilir: lokal hassasiyet, akut apandisit benzeri bulgular, bağırsak tıkanıklığı semptomları, dışkılama ve bağırsak kanaması sırasında ağrı olması, kilo kaybı ve anemide önemli olabilir. Ayrıca, karsinoid sendrom, vazomotor reaksiyonlar, karakteristik cilt değişiklikleri, bronkospazm atakları, pulmoner arter ve kalp lezyonları, gastrointestinal sistemin hiperperistaltik özelliği ile karakterizedir.

. Ateş, genel zayıflık, taşikardi, burun akıntısı, göz yaşarması, bronkospazm, hipotansiyon, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve diyare krampları eşlik eden yüzün ve üst vücudun kısa süreli kızarıklığı, bu hastalığın tipik bir semptomudur. Saldırıların süresi birkaç saniye ile on dakika arasında değişmekte ve gün boyunca pek çok kez tekrarlanabilmektedir. Genellikle, hastalara bir triküspit kalp kapağı, dolaşım yetmezliği, pulmoner arter ağzı stenozu teşhisi konur.

Bu hastalığın teşhisi, özellikle küçük bir tümör ise - oldukça zordur. Erken dönemde, işlevsiz K. muayene sırasında veya ameliyat sırasında tamamen rastgele bulunur. Fonksiyonel K., enstrümantal ve laboratuvar çalışmalarına ve genel klinik tabloya dayalı diğer benzeri teşekküllerle birlikte teşhis edilir

tedavi

Tedavi sadece cerrahi olup, tümörün kökten çıkarılması ve metastazlardan oluşur. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan kemoterapötik maddeler etkisizdir. Yaşamın prognozu nispeten olumludur, ancak metastaz yokluğunda.