Diabetes mellitus

несахарный диабет Diyabetesiz mellitus, vazopressinin (hipepofizyal olmayan hormon) göreli veya mutlak yetersizliğinden dolayı oldukça ender bir endokrin hastalığıdır ve zayıflatıcı idrara çıkma (poliüri) ve şiddetli susuzluk (polidipsi) ile kendini gösterir. Bu girişin geri kalanını okuyun »

Akromegali: nedenler, gidiş, tedavi

гигантизм Akromegali, tümör lezyonu nedeniyle anterior hipofiz bezi tarafından büyüme hormonu (büyüme hormonu) aşırı salınımı ile ilişkili olan vücudun bireysel parçalarının patolojik genişlemesinde kendisini gösteren bir nöroendokrinal hastalıktır. Bu hastalık yetişkinlerde gelişir ve yüzün özelliklerinin gözle görülür bir şekilde büyümesi olarak ortaya çıkar (alt çene, tam girişini okuyun »

Itenko-Cushing Hastalığı

Болезнь Иценко-Кушинга Itenko-Cushing hastalığı, hipotalamik-pituiter bölgenin yenilgisinden kaynaklanan beyindeki ciddi, kronik bir hastalıktır. Bu hastalık, hipofiz tümörlerine bağlı olarak kranyoserebral travma, nöroinfeksiyonlardan sonra gelişebilir »