Sinüs taşikardisi

синусовая тахикардия фото Sinüs taşikardisi, doksan üzerinde, dakikada 130 atım kadar nabız hızlandırılmış ritim ile karakterize belirli bir durumdur. Esasen, bu, fizyolojik CA'nın endojen veya eksojen öfke, ağrı, kaygı, sevinç, ateş, enfeksiyon, anemi ve diğerleri gibi fiziksel aktivite, zihinsel aşırılık, nüfuz etkisi.

Sinüs taşikardisi, nikotin, alkol ve tüm bu faktörler bir araya getirildiğinde, sempatoadrenal sistemin aktivitesinin artması ve dolaşırken sinir tonunun azalması sonucu sinüs düğümünün (SU) otomatik olarak yükselmesinin bir sonucu olarak gelişir.

Kural olarak, sinüs taşikardisi sağlıklı bir kalp hastalarında, ancak vegeto-vasküler distoni ile daha sık görülür. Buna ek olarak, kalp dakika hacminin arttırılmasına katılan tek önemli fizyolojik mekanizma olduğu için kalp yetmezliğinin akut ve kronik biçiminin tezahür etmesine atıfta bulunmaktadır.

Sinüs taşikardisi (Bainbridge refleksi), kalp yetmezliğinin arka planına karşı kalbin sağ tarafındaki atriyumdaki basınç artışı sonucu gelişir. Herhangi bir kardiyovasküler patolojinin varlığında, sinir sisteminin aktivasyon mekanizması olarak görülen kalp hızındaki bu artış, hem kalp hem de koronerdeki mevcut yetmezliği daha da kötüleştirebilir.

Sinüs taşikardisi için, sinir-vejetatif doğanın etkilerine duyarlılığın korunması ile karakterizedir. Sinüs reaksiyonları, atropin sülfat, Valsalva manevrası vs. ile vücut pozisyonunda değişiklik, derin inspirasyon ile ortaya çıkabilir.

Sinüs Taşikardisi Nedenleri

Böyle bir durum, artmış kalp atış hızı şeklinde, herhangi bir yaş grubunda ve çoğunlukla sağlıklı bir yarısında olduğu kadar kalp ve diğer patolojileri olanlar arasında da ortaya çıkar.

Sinüs taşikardisi oluşumu direkt olarak kardiyak (intrakardial) ve ekstra kardiyak (ekstra kardiyak) etken faktörlerden etkilenir.

BOS hastalığı geçiren hastalarda, sinüs taşikardisi başlangıcı, kalp yetmezliği ya da sol ventrikül disfonksiyonunun en erken semptomlarından biridir. Kartpostal nedenler OCH ve CHF, miyokard enfarktüsü , çeşitli etyolojilere bağlı miyokardit , ciddi anjina pektoris, kalp defekti, kardiyoskleroz , bakteriyel endokardit , kardiyomiyopati ve perikarditi içerir .

Fakat ekstra kardiyak doğadaki sinüs taşikardisinin gelişim nedenleri, duygusal ve fiziksel gibi kalıtsal kalıtımın yanı sıra kalıtsal yatkınlıktır. Buna ek olarak, nörojenik bir doğadaki aritmilerin çoğu, beyinde ve otonom sinir sisteminde (nöro-dolaşım distonisi, nevrozlar ve duygusal psikozlar ) öncelikli olarak gelişen bir bozukluğun sonucu olarak oluşur. Esasen, bu patolojik koşulun nörojenik formları, kararsız bir sinir sistemine sahip olan genç nüfusu etkiler.

Sık kalp atış hızının karakteristik etyolojik faktörleri, feokromositomun arka planına karşı artmış adrenalin üretimi, tiroksikozu şeklinde endokrin sistemi ihlalidir; anemi, senkop, basınçtaki keskin düşme, şok, ağrı ve hipoksi belirtileri.

Bazı vakalarda, kalp ritmindeki bu artış, sepsis, tonsillit , tüberküloz ve pnömoni gibi infeksiyonların ve inflamasyonların arka planına karşı ateşli bir durumdan kaynaklanabilir. Böylece, bir derecelik bir sıcaklık artışı ile kalp hızı, bir çocukta dakikada on ya da on beş atım, bir yetişkinde sekiz ya da dokuza kadar artabilir.

Ayrıca, toksik ve tıbbi bir sinüs taşikardisi vardır ki, bunun oluşum nedenleri sinüs düğümü üzerindeki etkinin sonucu olarak ilaçlar ve kimyasal maddeler olarak düşünülür. Bunların arasında: Adrenalin, Norepinefrin, diüretik, Atropin, hipotansif ilaçlar, Euphyllinum, tiroid uyarıcı hormonlar, kortikosteroidler; kahve, çay, alkol, nitratlar, nikotin. Bununla birlikte, bazı maddelerin SS üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur, bu nedenle refleks taşikardisi, sempatik sinir sisteminin tonusunda bir artışın sonucu olarak gelişir.

Bazen kalp atış hızı yeterli ve yetersizdir. Bunların oluşum nedenleri çok nadir görüldükleri için anlaşılamamıştır. Birincil CS lezyonu sonucu geliştiği varsayılır.

Sinüs Taşikardisi Belirtileri

Sinüs taşikardisi semptomatolojisi, diğer taşikardilerden farklı olarak, hastadan şikayetçi olmayan bir resim ile karakterize edilebilen oldukça hafif bir seyir gösterir. Nadiren de olsa, bir kalp atışının görülmesi ve yorgunluğun artması ile hasta bir rahatsızlık duyar.

Sinüs taşikardisini teşhis etmek için, öncelikle, böyle bir patolojide dakikada bir yüz vuruştan fazla olması gereken nabzı hesaplamanız ve ikinci olarak bir EKG çalışması yapmak için nabzı hesaplamanız gerekir. Fonksiyonel patoloji ile karakterize edilen hafif veya orta dereceli bir formda, sinüs taşikardisi tedavisi kural olarak önerilmemektedir.

Bununla birlikte, halen kalp atım hızında artış, dikkat edilmesi gereken hafif göstergeler ve hızlandırılmış bir kardiyak redüksiyona neden olan mevcut patolojiyi dışlamak veya doğrulamak için uygun bir muayene mevcut.

Sinüs taşikardisinin karakteristik klinik semptomları, gece kalp atış hızı seksen vuruşa indirgenebiliyor olmasına rağmen, kalp atış hızının dakikada yüzde yüz atlamadan, hatta tamamen sakin bir durumda bile artmasıdır.

Anksiyete ve rahatsızlığa neden olan ikinci semptom, hastanın kendisinin hissettiği göğüste güçlü bir kalp atışıdır. Bazı durumlarda, bu patolojik durumdaki hasta baş dönmesi gösterebilir ve daha sonra senkopla gelir (hasta bilinç kaybeder).

Buna ek olarak, hızlanan kalp atış hızı, göğüste periyodik ağrı oluşumu ile karakterize edilir; bu da bazen oldukça keskindir ve bir insanın rahat nefes almasını önler, böylece hasta göğüs kafesinin arkasında bir sızdırmazlık hissettirir. Gelecekte endişe hali veren nefes darlığı var. Hasta yorgun hissediyor, fiziksel aktiviteye tolere edemiyor ve hayatı hakkında endişeleniyor.

Kural olarak, şiddetli kalp atışlarının saldırıları aniden başlayabilir ve aniden durabilir. Ayrıca, sinüs taşikardisi ile, bir kişi temiz hava yetersizliğinden dolayı bulantı çekebilir. Eğer bu durum fizyolojik faktörlerden kaynaklanıyorsa, onları ortadan kaldırmak gerekir ve kalp atış hızı kendiliğinden normale dönecektir. Ancak kalbin veya böyle bir durumun ortaya çıkmasını tetikleyen diğer patolojiler ile altta yatan hastalığın şiddetlenmesini önlemek için tıbbi bakıma ihtiyaç vardır.

Temel olarak, herhangi bir etyolojik faktörün sonucu olarak sinüs taşikardisi atağının başında sakinleşmeniz ve daha sonra herhangi bir yatıştırıcı ilaç almanız ve ana semptomlar duruncaya kadar (taşikardi) kendinize rahat bir yer seçmeniz gerekir.

Çocuklarda sinüs taşikardisi

Bu durum, bugünlerde sinüslerin hızlandırılmış ritiminin oldukça geniş çapta ve karakteristik bir görünümü olarak kabul edilmektedir ve kardiyak kasılmaların sayısının artması ile kendini gösterir, ancak normal işlevinden özel bir sapma yoktur. Çocuklarda, duygusal ve fiziksel olarak her hangi bir aşırılık varsa artmış kalp atış hızı bulguları gelişebilir. Bu nedenle sinoatriyal düğüm (SU) otomatik olarak artar. Yenidoğanlarda, dakikada bir yüz altmış vuru aşan kalp hızını aşması durumunda böyle bir teşhis yapılır. Sinüs taşikardisi çocukların yaklaşık% 40'ında görülür.

Yeni doğan çocuklarda bu durumun başlıca sebepleri; anemi , asidoz, hipoglisemi ve kalp yetmezliği ile ilişkili BOS'daki patolojik süreçlerin yanı sıra tıbbi muayene, kaygı, bebek bezi, ağrı atakları, aşırı ısınma gibi fizyolojik nedenlerdir . Bu durumun böylesine kolay bir şekli, temelde bir çocuğun hayatının ilk yılına kadar herhangi bir tıbbi müdahale yapılmaksızın geçer.

Çocuklarda sinüs ritminde değişiklikler şüphesi yüz altmışa dakikada 100 vuruş kalp hızı olabilir. Bununla birlikte, çocuğun şiddetli fiziksel egzersizleri, uzun ve kalıcı yürürler sonrasında, havanın tıkanması sonucu nefes almanın zor olduğu bir odada ve sonrasında çocuğun ateşli hali meydana geldiğinde, bu dalgalanmalar hesaba katılmaz. transfer stres. Buna ek olarak, beş dakika içinde kalp atışlarının ritmi normale döndüyse ve bir bayılma durumu, nefes darlığı, kalpteki ağrı eşlik etmiyorsa, çocuk oldukça sağlıklı kabul edilir.

Adolesanlarda görülen sinüs taşikardisi, endokrin değişiklikleri, anemi, stres, fiziksel ve duygusal aşırı çalışma sonucu gelişir. Kural olarak, patolojik taşikardiyi önlemek için, çocuklarda ve ergenlerde hastalığın başlangıcının bu tür nedensel faktörleri acilen ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca çocuklardaki bu durumun çok tehlikeli olabileceği ve ayrıca hipertonik tipte bir vejetatif-vasküler distoni oluşturabileceği ve kalp yetmezliği gibi bir kardiyak patolojiye yol açabileceği anlaşılmalıdır.

Bu nedenle, bu patolojinin belirtileri ortaya çıktığı zaman, bu tür çocukları şiddetlenmesini önlemek için yakından izlemek çok önemlidir. Bu durumun, olgunlaşmamış bir kardiyovasküler sistemin neden olduğu bir çocuğun fizyolojik olgusu olabileceğini dikkate almak gerekir.

Bununla birlikte, çocukların sinüs taşikardisi saldırısına uğradığında, temiz havaya erişmek, çocuğun boynunu sıkılaştırıcı giysilerden kurtarmak, alın alanına soğutucu bir şey koymak ve bebeği sakinleştirmek için gerekli her şeyi sağlaması gerekir. Ardından, tıbbi yardım çağırın ve hızlı bir şekilde kalp atışının gelişim nedenlerini bulmak için kapsamlı bir inceleme yapın.

Hamile kadınlarda sinüs taşikardisi

Günümüzde, hamilelik döneminde doktorun sağlık koşullarına yönelik tüm gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hamile bir kadınla tanışma oldukça zordur, zira hamileliğin döneminde sık sık hoş olmayan çeşitli belirtiler eşlik etmektedir. Birincisi, hamile bir kadının sağlığını doğrudan tehdit etmezler ve ikincisi - her zaman iyi algılanmazlar ve bazı anlarda çok zayıf olarak tolere edilirler.

Sinüs taşikardisi, kalp atışlarının hızlanan bir ritmi ile karakterize edilen ve patolojik kalp hastalığı olmayan hamile kadınlarda görülebilen, gebelik sırasında ortaya çıkar.

Olgusunun oluşum nedenleri, belirli bir organın iletken sistemindeki yayılma uyarımını değiştirmeden kalp atış hızını provoke eden çeşitli faktörler olabilir. Sinüs taşikardisinin fizyolojik seyri kadının gebelik süresince nasıl karakterize edilir. Bu gibi nedenlerden ötürü taşımak mümkündür: Gebelik süresi boyunca hormonların etkisi altındaki bir bayan organizmanın tüm sisteminin genel olarak yeniden düzenlenmesi. Ayrıca CN sisteminde artan yük; Kadının ve gelecekteki çocuğunun, bu durumda, fetüsün büyüyen ihtiyaçlarını sağlamayı amaçlayan somatik organların yoğun çalışmaları; bazı organların yerleri ile ilişkili değişiklikler ve uterustaki artış sonucu sıkışmaları.

Bir jinekolog, gebelik sırasında fizyolojik olarak sinüs taşikardisi durumunu, ancak patolojik hastalıklar için pozitif sonuçlar doğurmayacak kapsamlı ve kapsamlı bir incelemenin yanı sıra, akut veya kronik kan kaybı, uyuşuk kusma, suda bozulmalar ve elektrolit metabolizması yükü arttıran bir durumun teşhisi konabilir S.S.S.'de. Buna ek olarak, hafif subfebril bir durum bile, bu durumda telafi edici reaksiyon işlevini yerine getiren hamile kadınlarda sık kardiyak kasılmanın oluşumunu tetikleyebilir ve herhangi bir organizmaya özgüdür.

Dolayısıyla, kalp frekansı dakikada yüz atım sınırını aştığında, gebe kadınlarda sinüs taşikardisi tam olarak bu durum olarak düşünülebilir. Bu nedenle, hamile bir kadında sinüs ritmini hızlandırmada teşhis koyulurken önemli bir nokta, ortaya çıkış nedenini belirlemek ve kardiyolog, vasküler cerrah, pulmonolog, endokrinolog gibi uzmanlarla hamile bir kadına danışmaktır (gerekirse). Bu, anamnezinde kardiyovasküler sistem hastalıkları bulunan gebelerde özellikle önemlidir.

Yalnızca bu duruma eşlik eden bu durumun semptomatolojisine değil, aynı zamanda hamile kadının dönemine de dikkat etmek çok önemlidir. Fetüsün gebeliği ne kadar küçükse, artan kalp ritmi frekansına daha fazla dikkat edilmelidir. Fakat gebeliğin geç evreleri, diyaframı fetal büyüklüğü arttıran kalbin bir sonucu olarak fizyolojik sinüs taşikardisinin ortaya çıkması için tüm ön koşullara sahiptir. Bu noktada, kalp pilinin bulunduğu atriyumda hafif tahriş vardır. Bu nedenle gebelik sırasında önemsiz kalp atış hızı normal telafi edici bir fenomendir, bunun sonucunda hamile kadının vücudu ve fetüsü besin maddeleri ve oksijen ihtiyacını artırır. Dolayısıyla kalp kasılmalarında kalp ritminde artış 110-115 ud'den fazladır. Üçüncü trimesterde bulunan dakika başına normal duruma atıfta bulunacak ve bu durumda bir tedavi reçetesine gerek yoktur.

Ayrıca, sinüs taşikardisi, organizmanın uyarlamalı reaksiyon mekanizması olarak ek fiziksel zorlamalara maruz kaldığında ortaya çıkabilir. Yük bitiminde, sağlıklı bir hamile kadın için kalp hızı normal olmalı ve bunun için biraz dinlenmeye yeter. Aksine, hamile bir kadının sinüs taşikardisi saldırısı sırasındaki durum normalleşmediğinde, derhal uzman danışmanlık ve kardiyoloji bölümünde hastaneye kaldırma yapılması gerekmektedir.

Sinüs taşikardisi belirtileri olan hamile bir kadın teşhis ederken, aramanın zorunlu parçaları kullanılır. Her şeyden önce, bu hamileliğin kurulması gerçeği ve jinekolojik patolojisine eşlik eden jinekologun muayenesidir. Ardından, kardiyovasküler patoloji olmasa da anemi kalp ritmini artırabileceğinden, hemoglobin ve kırmızı kan hücrelerinin sayısını belirleyen klinik ve biyokimyasal analizleri gerçekleştirmek için bir laboratuar çalışması yapılır.

Buna ek olarak, tiroid hormonları için bir analiz önermek gereklidir. Ayrıca önemli bir tanı yönü, kalp ritmini inceleyen ve taşikardinin tipini, bu durumda sinüs türünü belirleyen bir elektrokardiyogramdır. İleride kardiyolog, endokrinolog vb. Endikasyonlarda veya başka patolojileri doğrulamak için bir konsültasyon öneriliyor. Şiddetli vakalarda, kalp ekokardiyografik incelemesi ve dopplerografi - kardiyak defektlerin varlığı şüphesiyle var.

S.S.S.'nin durumu. Hamile kadın, sadece belirli bir muayene sonrasında sinüs taşikardisinin nedenini ortadan kaldırmak için özel bir tedavi reçete edecek olan doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Sinir sisteminin normal aktivitesindeki değişikliklerin hızlı kalp atışının nedeni olması durumunda, doktor yatıştırıcı fitopreparasyonlar, iyot, fosfor, sodyum, demir vb. Içeren multivitaminleri gerekli miktarda reçete eder. Bu terapötik tedavi elektrolit metabolizmasını olumlu şekilde etkiler Hamile bir kadının vücudu ve hızlı bir şekilde kalp atışını ortadan kaldırır. Ancak muayene sırasında doktor, gebe kadınlarda sinüs taşikardisine neden olan kalp, tiroid veya diğer organlardan bir patoloji keşfederse, o zaman kadının hamileliğinin bu döneminde mümkün olan uygun tedavi mümkündür. Buna ek olarak, bir uzman atanmadan tek başına herhangi bir ilacın verilmesi, kabul edilemez, çünkü patolojik sürecin ağırlaşmasına yol açabilir.

EKG'de sinüs taşikardisi

Sinüs taşikardisi, pacemaker hücrelerinde nörohumoral bir etki ve sinüs düğümünde morfolojik bir değişikliğin sonucudur. Sapmalar olmadan, elektrokardiyografideki sinüs diş P, kurşun aVR'de I, II, aVF ve negatif olarak pozitif görünen on iki derivasyonda kaydedilir. Kural olarak diş P'nin ekseni, ön düzlemde sıfır derecelik artı doksan derece arasında bulunur ve yatay düzlemde eksen sola ve ileri doğru yönlendirilir. Bu nedenle EKG'deki bu diş V1 ve V2'de ve V3-V6 - pozitif olarak negatiftir. P dalgasının genliği artarsa, işaretlenir. Sinüs taşikardisi paroksismal değildir, diğer tekrar girişten karakterizedir.

Bu aritmi, kalp ritiminin nöropsik ve heterotropik bozukluklarını içeren otomatik fonksiyonel bozuklukların bir sonucu olarak oluşur. Temel olarak, "sinüs taşikardisi" gibi bir şey, yaş indekslerinin üzerinde artmış sinüs ritmidir. Klinik olarak, bu durum, nomotopik ritimde dakikada 90 atım aşan bir artış ile kendini gösterir. Sinüs taşikardisi ile üst kalp hızı sınırı farklıdır ancak temelde bu kesim sayısı 160 vuruşun üzerine çıkmaz, ancak nadir durumlarda kurallara istisna olarak dakikada 190-200 vuruşa ulaşır.

Sinüs taşikardisi tanısı, normal şekli ve doğru hızlı ritmi olan P'lerin elektrokardiyografi tayinine dayanır, yani P ve P arasındaki aralık tüm EKG'de aynıdır. Buna ek olarak, kalp ritminin diğer patolojik rahatsızlıklarının yanı sıra iletkenlik olmaksızın, P ve Q arasındaki aralıklar da kabul edilebilir normlarda ve R ile R arasındaki aralıklar eşittir. Dolayısıyla, normal bir EKG'ye kıyasla, sinüs taşikardisi ile elektrokardiyogramın hemen hemen hiçbir değişiklik göstermediği (hızlandırılmış ritim hariç) olduğu sonucuna varılabilir.

Bazı durumlarda ciddi sinüs taşikardisi ile ST segmentinin orta derecede yukarıya doğru depresyonunun yanı sıra önceki komplekslerde T dalgası üzerine P dalgasının laminasyon süreçleri belirlenebilir. Hastalığın teşhisini zorlaştıran budur.

EKG'deki sinüs taşikardisi frekansı kademeli olarak yükseltir ve ardından ritminde azalma ile karakterizedir. Bu, paroksizmal ve sinüs-atriyal gibi taşikardilerin ayırt edici bir özelliğidir ve elektrofizyolojik doğanın incelenmeden diğer EKG bulguları ile sinüs taşikardi ile ayırt edilemez.

Sinüs taşikardisi tedavisi

Sinüs taşikardisi tedavisinde kullanılan taktikler büyük oranda SS'nin hızlı ritim görünümünü tetikleyen nedene bağlıdır. Nabızdaki artış fiziksel stres veya stresli durumlarla ilişkiliyse, uyarıcının ortadan kaldırılması sorunu pozitif bir kanala dönüştürecek ve kalp hızı normalleşecektir ve bazı durumlarda birkaç rahatlatıcı egzersiz veya masaj olumlu bir sonuç elde etmek için yeterli olacaktır.

Ağır taşikardi tiplerinde, sakinleştirici ilaçlar önermekte veya geleneksel tıbbı, yani otlarla tedaviyi önermektedir. Buna ek olarak, hasta, diyet ve diyeti normalleştirmenin yanı sıra nikotin, alkol, kahve ve güçlü çaydan vazgeçmelidir. Hastayı duygusal, zihinsel ve fiziksel zorlamalara karşı korumak arzu edilir. Bu esasen sinüs taşikardisinin fizyolojik şekli için geçerlidir.

Kural olarak, patolojik bir durumun başlıca tedavisi, bir uzmana danışırken bir kardiyolog tarafından yapılır. Bu, eşlik eden hastalıkların varlığına bağlı olacaktır. Her şeyden önce terapi, kapsamlı bir muayeneden sonra teşhis edilen altta yatan patolojinin tedavisiyle başlar.

Nörojenik oluşumun ekstra kardiyal doğası olan sinüs taşikardisi ile hastaya, bu türün tedavisi için, sakinleştiriciler, nöroleptikler (Seduxen, Relanium, Tranquilan) ve Lüminal şeklinde psikolojik terapi ve sakinleştiriciler öngören bir nöropatolog danışması yapılmaktadır.

Hipertiroidi veya anemide refleks sinüs taşikardisinin hipovolemiye karşı yanı sıra telafi edici tip taşikardisi tedavisinde öncelikle patolojik durumun ana nedenini ortadan kaldırır. Aksi takdirde, kalp atış hızında bir azalma ile terapiye başlıyorsanız, kan basıncında keskin bir düşüşe neden olabilirsiniz ve ileride hastanın hemodinamik özelliklerini kötüleştirebilirsiniz.

Tirotoksikoz nedeni olan sinüs taşikardisinin tedavisi, β-blokerleri ile birlikte endokrinolog tarafından tioreostik ilaçların atanmasıyla başlar. Tercih edilen β-bloker grupları Prindolol, Praxtolol, Oksiprenolol'dür. Β-Aderon blokerlerinin kontrendikasyonları durumunda, önceki ilaçlara alternatif ilaçlar kullanılır - Diltiazem, Verapamil. Bunlar, Ca olmayan hidropiridin serisinin antagonistleri.

Β-blokerlerle birlikte sinüs taşikardisi oluşturan kalp yetmezliğinde kardiyak glikozitlerden elde edilen Digoksin kullanılır.

Kalp atış hızının normalleştirilmesi kesinlikle tek tek seçilmelidir. Bu, hastanın kendisinin ve alttaki patolojik hastalığının durumuna bağlı olacaktır. Anjina için hedef kalp atış hızı, dakikada yaklaşık altmış atım ve bireysel tolerabiliteye bağlı olarak altmış ila doksan arasında bir nöro-dolaşım distonisi için olmalıdır.

Sinüs taşikardisinin yetersiz formunun tedavisinde, adrenoblokların etkisiz olduğu durumlarda ve hastanın durumunun belirgin bir şekilde bozulması durumunda, kalbin transvenöz RFA'sı atanır. Bu şekilde, etkilenen bölgeyi iyileştirerek kalbin normal ritmini geri yükleyin. Ancak terapötik tedavinin önceki yöntem ve taktiklerinin hiçbirinin etkisiz kalması nedeniyle, kalp ritminin yapay bir sürücüsü olarak düşünülen bir elektrokardiyostimülatörün implantasyonu şeklinde cerrahi bir operasyon gerçekleştirilir.

LV işlev bozukluğu veya kalp yetmezliği olan hastalarda kalp hızındaki patolojik artışların çoğu meydana gelir. Bu gibi durumlarda, sonucun önceden tahmin edilmesi zordur çünkü çok ciddi kabul edilir. Kural olarak, sinüs taşikardisi, kardiyovasküler sistemin azalmış bir ejeksiyona ve kalpteki hemodinamiklerdeki bir değişime yansıtıcı bir reaksiyon olduğu gerçeğine bağlıdır. Ancak patolojik durumun fizyolojik biçimi, subjektif özelliklerin mevcut belirtileri ile bile, tahmin en çok elverişli.

Hızlandırılmış kalp ritminin önemli bir anı, kalp hızı ve CS'nin işlevinin gelişmesine katkıda bulunan tüm kalp dışı faktörlerin ortadan kaldırılması, kalp patolojilerinin erken tanı ve zamanında tedavisinin neden olduğu önleyici tedbirlerdir.

Buna ek olarak, ciddi ihlaller ve sonuçlardan kaçınmak için, yaşamın ve sağlığın göreli yolundaki uzmanların önerilerini takip etmeniz önerilir.