Vegeto-vasküler distoni

вегето сосудистая дистония фото Vegeto-vasküler distoni, otonom sinir sistemindeki bozuklukların neden olduğu klinik belirtilerin polimorfizmi ile karakterize edilen oldukça kapsamlı bir semptom kompleksidir. Bu poli-teolojik sendroma somatoform denir otonomik disfonksiyon.

ICD-10'a göre vejetatif-vasküler distoni, kardiyojenik nevroz, nöro-dolaşım asteni ve distoni, nevroz vejetatif oluşum ve psiko-vejetatif semptom kompleksi gibi teşhileri birleştiren patolojik bir durum olarak sınıflandırılır. Bu patolojik fenomenin neden olduğu bozukluklar genellikle somatik yaralanmalarla birleştirilir.

Vegeto-vasküler distoni nedenleri

Vejetatif-vasküler distoninin gelişimi ve ilerlemesi için ön koşul çok sayıdadır. En önemli değer, otonom sinir sisteminin belirli bölümlerinin yapısında ve işlevlerinde sapmalara aittir. Bu sapmalar genetik faktörlerden kaynaklanmaktadır ve sıklıkla hastanın annesinin çizgisi boyunca izlenir. Çoğu durumda geriye kalan faktörler ANS'de halihazırda var olan latent disfonksiyonun ortaya çıkışına katkıda bulunur.

Vejetatif-vasküler distoni gelişimi, yenidoğan döneminde sinir sistemine zarar verdiği için serebral damarların işleyişinde ve beyin omurilik sıvısının hareketlerinde bozukluklara neden olur. Perinatal dönemde santral sinir sistemine zarar verilmesi, çocuğun sinir sisteminin belirgin bir şekilde duygusal bozulmasına, akut psikozların ve nevrozların gelişmesine neden olur ve stres direncini azaltır. Tüm bunlar vejetatif-vasküler distoni oluşumuna katkıda bulunur ve gelişmesini hızlandırır.

Sık sık sinir şokları yaşayan (anne-babalarla kavgalar, anaokulları ve okullarındaki akranlarla çatışmalar, özgürlük ve artan bakımın kısıtlanması, ebeveynlerden birinin olmaması) çocuklarda vejetatif-vasküler distoni gelişim olasılığı önemli derecede artar. Hastalığın oluşumunda büyük bir rol kronik zihinsel aşırı gerilim ile oynanır.

Vejetasyon-vasküler distoni nörolojik hastalıkları, endokrin sistem patolojisi, alerji , iklim koşullarındaki sık görülen değişiklikler, olumsuz hava koşulları, büyüyen organizmada aşırı fiziksel stres ya da motor aktivitesinde azalma, diyet bozuklukları, ergenlik döneminde oluşan vücut değişiklikleri .

Vegeto-vasküler distoni semptomları

Vejetatif-vasküler distoni için çeşitli belirtiler mevcuttur. Bu hastalık, çeşitli organlardan ve sistemlerden çok sayıda şikayet, belirtilerin polimorfizmi ve semptom kompleksleri ile belirgin bir sebep göstermez ve iz bırakmadan kaybolur. Bu tezahürler, süreçte hipotalamik bölgelerin tutulumu ile ilişkili vejetatif-vasküler distoni seyrinin spesifik özellikleri ile açıklanabilir.

Çoğu zaman, bu nosoloji, kalp izi, aralıklı baş ağrısı, baş dönmesi, kalp ritim bozukluğu, üst ekstremitede tremor, vücutta tremor, pastoznost, çeşitli yoğunluklarda artralji, daha sık görülen büyük eklemler, kaslarda ağrı ve solunum bozukluğu gibi ağrı ile kendini gösterir. Vejetatif-vasküler distonisi olan hastalar için, subfebril durum , bayılma halleri ve ortostatik çökme karakteristiktir.

Vegeto-vasküler distoni bulguları

Vejetatif-vasküler distoninin en kalıcı ve yaygın belirtileri kardiyalji, otonomik işlev bozukluğu, nevrotik bozukluklar, vasküler distoni, taşikardi ve taşiaritmi'dir.

Vejetatif-vasküler distondan mustarip insanlarda kardiyalji, kalp bölgesindeki ani ağrılı duyu aniden ortaya çıkmasıyla ortaya çıkar. Ağrı yoğunluğu ve süresi değişebilir. Bazı durumlarda delici, sıkıştırıcı nitelikte olabilir ve yeterince telaffuz edilebilir. Vejetatif fonksiyon bozukluğu, vücut pozisyonunda keskin bir değişim, bayılma, yüz ve boyun derisinde ısınma hissi ile ortostatik hipotansiyon hissettiriyor. Nevrotik rahatsızlıklar, vejetatif-vasküler paroksizm, kardiyopati ve baş ağrısıdır. Vasküler distoni, üst ve alt ekstremitelerde soğuk hissi, cildin ve müköz membranlarda solgunluk, içten titreme hissi ile kendini gösterir.

VSD ile, ürolitiyaz gelişimine katkıda bulunan disüri olgusunu geliştirmek ve arttırmak mümkündür.

Vejetatif-vasküler distonif belirtileri, belirli bir hastada (vagotoni veya sempatik tonia) hangi vejetatif bozuklukların hakim olduğuna doğrudan bağlıdır.

Vagotoni hastaları, azalmış performans, önemli bir hafıza zayıflaması, fiziksel ve zihinsel çalışma sırasında yorgunluk, gün boyunca sürekli uykulu olma ve geceleri sık sık uykusuzluk, düşük ruh hali ve genel duygusal zemin, depresyon, uzun süreli depresyon , korku ve uyanıklık şikayetinde bulunur. Bu tür hastalar, insanların büyük bir kalabalığına sahip soğuk ve sıcak, tıkalı odalardan hoşgörüsüzdürler. İştahsızlık ve sık bulantı eksikliği nedeniyle çok az yemek yiyorlar, ancak vücuda sürekli ekleniyorlar, sıklıkla boğazda komada, boğa kaslarında ağrı, özellikle gece, karında ani ağrı şikayet ediyorlar.

İnceleme sırasında, vagotoni hastasının cildinin mermer desenine sahip olduğunu, hem üst hem de alt ekstremite hafif bir akrosiyanoz görüldüğünü, göz kapaklarının pastorozun sürekli bir sıvı tutulması nedeniyle olduğunu görebilirsiniz. Vejetaryen vasküler distonide vagotoni baskınlığı bulunan dermografizm şiddetli derecede kırmızıdır. Bu patoloji, ter ve sebumun artmış salgısının yanı sıra hipersalvasyon ile karakterizedir .

Hastalık ilerledikçe, miyokard kontraktilitesinde bir azalmaya bağlı olarak kalp büyüklüğü artmaya başlar, bradiaritmi ve kardiyalji sıklıkla ortaya çıkar. Elektrokardiyogram bazen sinüs bradikardisini belirler - ekstrasistol, diş P ve Q arasındaki aralık önemli ölçüde artar, segment ST izolinin ötesine geçer ve diş T genişliği arttırır.

Sempatikotoni olan çocuklar sıcak-temperli, ağrıya çok duyarlıdır, nevrozlara ve duygusal keskin değişikliklere, dikkatsiz ve huysuz eğilimli. En sık görülen şikâyetler: vücutta ısı hissi ve kalp çarpıntıları. Genellikle sempatik ağrı ile asthenik yapılı çocuklar, mükemmel iştahla birlikte vücut ağırlığında bir eksikliğe sahiptir. Bu hastalar soluk görünüyor, cilt hissi verildiğinde kuru, dermografizm telaffuz edilir, beyazdır. Sabahları sıklıkla el ve ayaklarda hissizlikten şikayet ederler, akşamları subfebril durumlarında, soğuk ekstremitelerde, yüksek hava sıcaklığına karşı hoşgörüsüz olmadıklarına dikkat çekerler. Genitoüriner sistem ve gastrointestinal sistem bozuklukları vardır: artan üriner atılım ve sık atonik kabızlık . Vagotoni durumunda olduğu gibi, solunum sistemi ve vestibüler cihaz bozuklukları yoktur.

Ergenlerde sebze-vasküler distoni, artmış ritim ve periyodik arteriyel hipertansiyon gibi kardiyovasküler bozukluklarla karakterizedir. EKG'de görülebilen sinüs taşikardisi diş P ve Q arasındaki mesafeyi kısaltır ve D dişini düzleştirir ve diş ST'yi aşağı kaydırır.

Otonomik bozukluklardaki bozuklukların kardiyovasküler sistemde yaygın olması durumunda, "nöro-dolaşım distonisi" terimi uygulanabilir.

Vegeto-vasküler distoni türleri

Vejetatif-vasküler distoni çeşitleri çok sayıda ayırt edilir. VSD'nin hastanın kardiyovasküler sisteminin reaksiyonunun doğasına göre sınıflandırılmasına özel önem vermeye değer. Bu nedenle, hipertansif, hipotansif ve kardiyak tipte vejetatif-vasküler distoni ayırt edilir.

Hipertansif vejetatif-vasküler distoni için, sık sık basarak baş ağrısı şikayetleri, fizibil bir yükte hızlı yorgunluk, hafıza zayıflaması, artan kalp atış hızı sık görülür. Sistolik kan basıncı (üst limit) aniden 140 mm Hg'nin üzerine çıkabilir. Mad. Artış beklenmedik bir şekilde gerçekleşir, kısa sürelidir ve pratik olarak kişinin sağlığını etkilemez.

Vejetatif-vasküler distoninin kardiyak tipi için, en karakteristik kalpte "solma" hissi, işinde kesintiler, taşikardi, hava eksikliği duygusu ile ilgili şikâyetlerdir. EKG'de birden fazla ventriküler ekstrasistol ve sinüs taşikardisi görülür.

Hipoteratif bir vejetatif-vasküler distoni çeşidi, üst arteryel basınç endeksinde 80-100 mm Hg'lık bir azalma ile karakterizedir. Mad. Böyle bir kişi, sürekli yorgunluk ve halsizlik, canlılıkta bir düşüş hissediyor. Sabahları veya havadar odalarında desalinasyon, baygınlık, soğukluk ve avuç içi ve ayaklarda uyuşukluk, baş ağrısı, düşük ruh hali ve genel duygusal zeminle karakterize cilt serin ve soluk renktedir.

Saf halde, tipler çok nadirdir, karma vejetatif-vasküler distoni (kardiyak hipotansif veya kardiyak hipertansif) daha sık teşhis konur.

Vejetatif-vasküler distonide, seyirin üç derecesi ayırt edilir: hafif, orta ve şiddetli.

Hafif derecede, alevlenme süreleri ve hastalığın tüm belirtilerinin olmayışı gibi uzun bir remisyon süresi olan dalga benzeri bir seyir bulunur. Vejetatif vasküler distoni atakları, duygusal şok, stresli durum veya uzun süre zihinsel veya fiziksel stres sonrasında ortaya çıkar. Zayıf yoğunluğun, hafif nevrastenik bulguların kalbinde ağrılı duyumlarla karakterize nadiren (yılda iki kereden fazla olmaz) olurlar. Hasta tamamen işlevseldir.

Orta derecede şiddette, semptomların ve semptom komplekslerinin polimorfizmi karakteristiktir, daha belirgindir. Kurs da dalgalıdır, ancak alevlenme dönemleri uzundur (birkaç aya kadar) ve remisyon kısa ömürlüdür. Kriz sırasında, hastanın fiziksel ve zihinsel performansı önemli ölçüde azaltılabilir veya tamamen kaybolabilir.

Şiddetli derecede vejetatif-vasküler diston, kalp bölgesindeki neredeyse sürekli ağrı belirtisi, kalp ritminde istikrarsız ihlaller ile karakterizedir. Antihipertansif tipteki insanlar kalıcı arteriyel hipotansiyona sahiptir , krizler sıktır ve zorlanmaktadır. Saldırı sırasında, kalp işinde ciddi bozulmalara bağlı olarak ölüm korkusu yaşar. Krizler sıklıkla meydana gelir ve nefes alma eyleminin ihlali eşlik eder. Alevlenme dönemlerinde fiziksel performans neredeyse kaybolur. Özel durumlarda, hastanın bir servise ihtiyacı vardır.

Çocuklarda sebze-vasküler distoni

Çoğu durumda vejetatif-vasküler distoni ilk kez daha genç ve orta sınıflarda (6-13 yaş) ortaya çıkar. Çocuk sürekli zorlanma, fiziksel egzersiz sırasında nefes darlığı (özellikle beden eğitimi derslerinde veya avluda oyun sırasında), el ve ayaklarda soğukluk, ateş ve sıcak hissi, kalpte ve hipokondriyumdaki ağrıttı şikayetinde bulunur.

Karakteristik bir belirti, gözlerde karanlık, bilinçsiz bir durumdur. Hasta çocuğun iştahı kategorik olarak yemeyi reddedinceye kadar azalır, huzursuzca uyur, uyur ve sabah kalkar.

Vegeto-vasküler distoni, sıklıkla soğuk algınlığı geçirmiş olan fetal hipoksi veya travma (özellikle kranyoserebral travma) tanısı alan çocukların yanı sıra kronik solunum ve kardiyovasküler hastalıkları olan çocuklardan etkilenir. Yukarıdakilerin hepsine ek olarak vejetatif-vasküler distoninin gelişimi sık vurgulamalar ve duygusal aşırılık, ailenin ve ekibin huzursuz koşulları, agresif çevre koşulları, iklim koşullarındaki sık değişiklikler ve kötü alışkanlıklar tarafından kolaylaştırılır.

Çocuklarda görülen hastalık ilerlemeye devam ederken vejetatif-vasküler distoninin saldırıları, büyüyen organizmanın direncinde azalma (akut solunum yolu enfeksiyonları, influenza, mevsimsel hipovitaminoz sırasında), yüklerde belirgin bir artış (okul testleri, yarışma öncesi eğitim), stresli durumlar (kötü işaret, kavga arkadaşlar), hormonal değişikliklerle (pubertal yaş, hormonal yetmezlik).

Çocukluk ve ergenlik döneminde Vegeto-vasküler distoni, geçici bir duruma gelebilir ve kronik, uzun süreli bir rotaya dönüşebilir. Ciddi sonuçlara varmamak için, çocuğa ailenin ve ekibin iş yükünü kontrol etmek için sakin bir ortamda bulunması ve zamanında bölge çocuk hekimi ile önleyici muayeneye girmesi gereklidir.

Vegeto-vasküler distoni tedavisi

İstenilen sonucu verecek olan vejetatif-vasküler distoniye yönelik doğru tedaviyi vermek için, iç organ patolojisini dışlamak için kapsamlı bir teşhis yapmak gereklidir. İncelemeyi hastanın şikayet ettiği organdan başlatın. Muayene genel klinik analiz ile başlamak en iyisidir ve detaylı yorumlamaları sonrasında otonom sinir sistemi, ekokardiyografi ve EKG'nin işlev bozukluğunu, çeşitli solunum testlerini saptamak için örnekler atanır.

Gastrointestinal sistem organlarında şikayet varsa mutlaka ultrason yapılmalıdır. Echoencefalografi ve elektroensefalografi de gereksiz olmayacaktır çünkü bu yöntemler merkezi sinir sisteminin çalışmalarını tam olarak değerlendirecektir. Çok önemli bir öğe, yaşam anamnesisinin toplanmasıdır. Distrojene yakalanmış olup olmamalarına bakılmaksızın yakın akrabaları incitenler hakkında bilgi bulmak gerekiyor. Vagotoniklerin ebeveynleri sık sık nörodermatit, peptik ülser , astım ve sempatetikte karşılaşırlar - diabetes mellitus , hipertansiyon. Vejeteryan-vasküler distonide, kulak burun boğaz uzmanı, nörolog, endokrinolog, oculist ve psikoterapistten tavsiyeler almaları şiddetle tavsiye edilir.

Tam bir tıbbi muayene sonucunda organik patoloji bulunamamış ve otonom sinir sistemi işlev bozukluğu testleri olumlu sonuç verdiyse, "vejetatif-vasküler distoni" ni nihai teşhisini koyun ve cilt şiddetini belirtirlerse.

Vejetatif-vasküler distoni tedavisi, uzun vadeli, karmaşık ve tamamen bireydir. Tavsiye verirken ve ilaç reçete ederken, hastalığın etyolojisini ve ANS'nin anormalliklerini dikkate almalıdır. Temel yöntemler tıbbi olmayanlardır. Bunlar arasında uyku ve uyanıklığın normalleştirilmesi, fiziksel ve zihinsel yüklerin azaltılması, tüm psikotravmatik faktörlerin ortadan kaldırılması, düzenli, yüksek dereceli ve sağlıklı beslenme sağlanması yer alır. Televizyon yayınlarının ve bilgisayar oyunlarının duygusal küre üzerindeki etkisini sınırlamak gerekir. Tedavinin en iyi etkisini elde etmek için mevcut kötü alışkanlıklardan (sigara ve alkol) terk etmelisiniz.

Yaygın kullanım, şimdi su prosedürleri (dairesel ve kontrast duş, uçucu yağlar ile inci banyosu, havuz) gibi bitkisel-damarsal distoni tedavisi gibi bu yöntemleri aldı, rahatlatıcı masaj. Fizyoterapiden en iyi sonuç manyeto ve lazer ponksiyonu, elektrostimülasyon ve vakum tedavisi ile gösterildi. Lazer tedavisinin etkinliği, analjezik ve spazmolitik yanı sıra sakinleştirici ve vazodilatör etkili bir etkisinden kaynaklanmaktadır. Manyetopakım, orta ve şiddetli şiddetli vejetatif-vasküler distoni ile birlikte görülen kronik ağrı belirtilerini ortadan kaldırır, uzun vadede psikoemotional faktörlere maruz kaldıktan sonra vücudun düzelmesine yardımcı olur.

Göğüs bölgesi için vakum tedavisi reçete edilir. Analjezik ve sedatif hareket sağlar, rahatsız edici kan dolaşımını düzeltmeye yardımcı olur. Hipotansif ve hipotansif-kardiyak tiplerde orta ve şiddetli şiddetli vejetatif-vasküler distonide özellikle etkilidir.

Elektrostimülasyon metodu, üst ve alt ekstremite dolaşımının ihlalinde, soğuk ve el ve ayaklarda uyuşukluğun eşlik ettiği durumlarda endikedir. Bu yöntemin kendi kontrendikasyonları vardır. Elektrostimülasyon, yüksek tansiyonlu kişilerde kontrendikedir; çünkü kanda platelet sayısının düşük olması (küçük damarların rüptürü, geniş morluk oluşması riski), vücuda büyük ülserler veya yaralar var, kronik hastalıkların artışı ve yüksek vücut ısısı ile birlikte hipertansif krize neden olabilir . Kontrendikasyon romatoid artritin aktif fazıdır.

Bitkisel-damar distonisi ve akupunktur terapisinde. Baş ağrısı ile baş etmeye yardımcı olur ve kırık hemodinamiği harekete geçirir. Buna ek olarak, sigara ve alkollü içki özlemini azaltır ve bu zararlı maddelerin reddedilmesi hastalığın başarılı bir şekilde tedavisi için gereklidir.

Hastanın yararına vejetatif-vasküler distoni solunum jimnastiğine gidecek. Çok basit ve kullanışlıdır: Derin ve yavaş inhalasyon (nefes yaklaşık 6-7 saniye sürer) almak ve aynı kalıcı nefes verirken, sesleri telaffuz etmek için gereklidir: ve, e, o, y, ah, w. Egzersiz en az 5 dakika, günde en az 10 defa yapılmalıdır ve 20'ye getirmek daha iyidir.

Fizyoterapi ve görüntü düzeltme yöntemleri istenen sonucu vermediyse, ilaçlarla tedavi reçete edilir. Vejetatif-vasküler distonun tedavisi amacı ile sakinleştiriciler, nöroleptikler, kan akışını beyne dönüştüren ilaçlar, vitamin ve mineral kompleksleri. Bazı durumlarda, antidepresanlar ve huzur vericiler reçete etmeniz gerekebilir. Tedavi minimal dozlarla başlar ve terapötik olarak yavaş yavaş artar.

Bitkiler-vasküler distoni tedavisinde en güvenli ve etkili olan sakinleştiriciler arasında bitkisel ilaçlar bulunur. Kedioterin tentürü yetişkinler için 6-12 saatte bir, çocuklar için 1 yıl ömrü boyunca 1 damla 20-25 damla için reçete edilir. Çocuklarda kabulün çokluğu aynıdır. Anne sirkesi tentürü 8 saatte bir yarım bardak suya 30-40 damla damlatılır. Çocuklar, kediotu tıbbı ile (1 damla - 1 yıl) tamamen aynı şekilde dozlanır. Doğru dozlarda, bu ilaçlar istenmeyen etkilere neden olmaz.

Oldukça etkili olan ilaç Novo-Passit'tir. Vegeto-vasküler distoniyi anksiyolitik ve sedatif olarak tedavi etmek için kullanılır. Dozaj: Her 8 saatte bir 5-10 mg. Yatıştırıcı preparatlar №2-3, önce bir bardak sıcak su için 10 gram bitki infüzyonu hazırlayarak tüketilir. Günde 1-2 kez yedikten sonra camın dördüncü bölümünü içelim.

Tedavi planında, doktorlar nöropsikolojik özellikleri içeriyor. Bunların arasında vejetatif-vasküler distoni tedavisinde en popüler ajanlar Aminalon, Pikamilon, Nootropil (Pyracetam), Glisid (Glisin).

Kabul Aminalon yetişkinleri her 12 saatte bir 0.5 g ile başlar. Tedavinin ilk haftasının sonuna doğru doz iki katına çıkarılmalı ve alım sıklığı aynı tutulmalıdır. Üç yaşın altındaki çocuklar günde iki defa 0.5 g alır, doz artmaz. 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklar günde bir buçuk gram almalıdır. İlacın dozu iki doza bölünür. Yedi yaşından büyük hastalar günde iki gram Aminalon içiyorlar (Sabah ve akşam 1 g). Tedavi seyri bireysel olarak tayin edilir.

Pikamilon, günlük 40-80 mg dozunda reçete edilir. 2-3 resepsiyonla bölün. İlaç dozajı vejetatif-vasküler distoni semptomlarının ciddiyetine ve hastalığın ciddiyetine bağlıdır. Kursun süresi ortalama 4-8 haftadır.

Nootropil, hastanın vücut ağırlığının kilogramı başına 30 ila 160 mg oranında öngörülmüştür. Alınan günlük doz daha çok dörtlü olarak birkaç resepsiyona bölünür. İlaç gıda ile alınır, su ile yıkanır. Böbrek hastalığına yakalanmış insanlara bu çareyi yazarken özel dikkat gösterilmelidir. Bu durumda, terapi kreatinin sürekli sıkı kontrol altında yürütülür. Boşluk 60 saniyede 20 ml'den az ise, nöropil kategorik kontrendikedir.

Glycides dilin altına giriyor. Dozaj ve tedavi doğrudan vejetatif-vasküler distoni seyrinin bireysel özelliklerine bağlıdır. Hafif semptomlar (sinirlilik, hafıza zayıflığı) ile hastalar 8 saatte bir 1 tablet içiyorlar. Asthenik sendrom dile getirilirse doz iki katına çıkar. Bu vakalarda tedavinin süresi 4-6 hafta olacaktır. Baş gösteren semptom disameniyse, yatmadan 15-20 dakika önce bir tablet içmelisiniz. Glikozim ile tedavinin tekrarlanan kursları yılda 2-4 kez endikasyonların bulunduğu ortamda yürütülür. Hemen hemen daima bu ilaç tolere edilebilir, istisnai durumlarda hafif bulantı, karında hoş olmayan hisler, kurdeşen olabilir .

Şiddetli vejetatif-vasküler distonide, antidepresanlara ihtiyaç duyulabilir. Bethol ve Pirazidol çok başarılı olduklarını kanıtladı. Befol, günde 100-300 mg atar ve doz 2-3 doza bölünür. Pyrazidol her 8-12 saatte 100 mg için verilir. Sadece bir psikoterapistin antidepresanları reçete edebildiğini bilmek önemlidir, bu ilaçlarla kendi kendine ilaç tedavisi kabul edilemez.

Şiddetli psiko-duygusal rahatsızlıklarda huzur verici reçeteler verilir. Seçilen ilaç Atarax'tır. Güçlü bir vegeto-düzeltici, bağımlılığa neden olmaz ve iyi tolere edilir. Asteni, fobik bozukluklar, artan terleme ve ısı hissi, nefes darlığı ve nörojenik oluşum bulantılarının tedavisinde kullanılır. Dozaj bireydir: günde 25 ila 100 mg arası. Şiddetli derecede vejetatif-vasküler distoni ile hipertansif tip Oxylidine'dir. Basıncı düşürür, anksiyolitik ve sakinleştirici olarak davranır, uykuya dalmada zorlukları ortadan kaldırır, beyindeki hemodinamiği geliştirir. İlaç, her 8 saatte bir 0.02 mg emilir. Bu ilaçla tedavi, tedavi eden doktorun sıkı gözetiminde yapılır. Tedavinin süresi genelde 3-8 haftayı geçmez.

Vegeto-vasküler distoni sonuçları

Bu hastalığın tatsız belirtileri ve semptomları kitlesine rağmen vejetatif-vasküler distoninin prognozu pozitiftir ve günün doğru rejimine uyma, uyanıklık ve dinlenme değişimi, kötücül alışkanlıkların terk edilmesi, hekimin reçetesindeki ilaçların doğru alımı ile olan sonuçlar çok azdır.

Vejetatif-vasküler distoniye karşı ciddi olmayan bir tutum söz konusu olduğunda ve yeterli tedaviyi görmezden geliyorsanız, çok fazla sorunla karşı karşıya kalabilirsiniz. İlk olarak kalp rahatsızlığının ihlal edildiği kalp sınırları, taşiaritmi, kan basıncında sürekli bir artış, neredeyse ilaç kesilmez. Bu hastalığı olan insanlar, duygularını yakından takip etmeli ve onları yoğun şekilde kontrol etmelidirler; diğerlerinden daha fazla vuruş ve kalp krizi geçirme riskine sahip oldukları için ve gençken. Bu nedenle çatışmaların ve stresli durumların önlenmesi bu hastalıkların gelişimini önlemenin ana yöntemidir.

Vegeto-vasküler distonusu olan insanlar, azalmış bağışıklık ve bulaşıcı hastalıklara direnç gösterme eğilimi gösterirler. Ve daha önce de keşfettiğimiz gibi vejetatif-vasküler distoni uyarıları, sadece gövde yorgunluğu ve zayıflamasıyla ortaya çıkan catarrhal hastalıklarında ortaya çıkar. Bu durumda kısır bir daire var. Bu nedenle, bu tür insanların kendilerini korumaları gerekir: Hasta insanlarla teması sınırlayın, sonbaharda ve ilkbaharda hipotermi ve aşırı ısınmayı önlemek için hava kıyafeti giyin, vitaminleri, mikro elementleri ve immünostimülanları alın.

Akut solunum yolu hastalıklarının önlenmesi, olumsuz bulgularını en aza indirgemek için vejetatif-vasküler distoni progresyonunu önlemeye yardımcı olacaktır. Yukarıdakilerin yanısıra sigarayı içmekten ve sigara içmekten vazgeçmek istemeyen hastalar için ortaya çıkacak sonuçlar çok daha ciddi ve çok sayılacaktır: semptomlar daha parlak olacak, krizler birçok kez daha olacak ve ilaç tedavisi ve fizyoterapi istenen etkiyi getiremeyecek. Buna ek olarak, kötü alışkanlıkların arka planına karşı, vejetatif-vasküler distoni seyrini zorlaştıracak olan solunum ve kardiyovasküler sistemin kronik hastalıkları, gelişimini katalize etmektedir.